Propaanleiding (SCIOS scope 7a en 7b)

De overheid heeft bepaald dat stookinstallaties, zoals verwarmingsketels, luchtverhitters, stoomketels, boilers, spuitcabines, ovens, drogers, etc. gekeurd dienen te worden conform het activiteitenbesluit. Wanneer deze toestellen keuringsplichtig zijn, geldt dit ook voor de propaangasleiding.

Wij zijn als Gevotec specialist op het gebied van keuringen en inspecties aan stookinstallaties en de leidingen. Hiervoor zijn wij conform SCIOS gecertificeerd onder registratienummer: R 203.

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het inspecteren van gasleidingen zowel in de utiliteit als in de industrie en ons gespecialiseerd in het keuren van hogedruk leidingen, conform SCIOS scope 7b en het keuren van lagedruk leidingen, conform SCIOS scope 7a. Naast binnenleidingen kunnen wij ook uw terreinleiding inspecteren. 

Wij leveren hoge service aan onze klanten door de impact van de inspectie zo laag mogelijk te houden. Daarom hebben wij onder andere geïnvesteerd in bovengronds lekzoekapparatuur. Dit houdt in dat wij de lekdichtheid van een terreinleidingen kunnen bepalen door met een sleepmat over de leiding te lopen om eventuele lekken te detecteren. Bij bovengrondse leidingen kunnen we vaak met behulp van een lange sonde controleren op lekkages. Hierdoor hoeft het gas niet afgesloten te worden. Deze methode passen we vaak toe bij ziekenhuizen, industrie en andere locaties waar de gasvoorziening van groot belang is.

 

  • Een gasleiding met een ontwerp gasdruk van meer dan 0,5 bar is volgens de SCIOS indeling een hogedruk leiding. Deze leiding dient conform SCIOS scope 7b gekeurd te worden. Naast de scope 7b keuring kunnen wij als Gevotec u ook van dienst zijn met de periodieke controles van KB-systemen, drukregelaars, afslag- en afblaasveiligheden, etc.
  • Een lagedruk leiding is een leiding met een ontwerpdruk lager dan 0,5 bar. Deze leiding dient conform SCIOS scope 7a gekeurd te worden.


De keuring aan de gasleiding houdt het volgende in:

  • Eerst dient er aan de gasleiding een uitgebreide keuring gedaan te worden. Dit is de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) scope 7. Het rapport van deze EBI wordt het basisrapport van de installatie, aan de hand waarvan de volgende inspecties plaatsvinden.
  • Na deze eerste inspectie dient er een Periodieke Inspectie (PI) scope 7 uitgevoerd te worden. De frequentie van deze inspectie is normaal gesproken 4 jaar.

Naast de inspecties kunnen wij u ook van dienst zijn met engineering, installatie, reparatie, gaslekkages opsporen, etc. van gasleidingen en gasreduceersets.

Vraag een offerte aan!

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren en engineeren van technische installaties.
Vraag gemakkelijk en snel een offerte aan via de onderstaande button.

Offerte aanvrageN

Gevotec Sansidor
Scios